วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 วัสดุก่อสร้าง 25/10/2566 635/60/67/21 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
32 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 12/10/2566 635/-/67/8 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
33 จ้างเหมาตัดหญ้า 12/10/2566 635/-/67/7 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
34 วัสดุก่อสร้าง 12/10/2566 635/60/67/9 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
35 วัสดุสำนักงาน 26/09/2566 635/40/66/281 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
36 วัสดุก่อสร้าง 26/09/2566 635/60/66/282 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
37 วัสดุเชื้อเพลิง 26/09/2566 635/35/66/280 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
38 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพสิน) 26/09/2566 635/-/66/279 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
39 วัสดุสำนักงาน 26/09/2566 635/40/66/281 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
40 จ้างทำตรายาง 25/09/2566 635/-/66/278 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
41 จ้างซ่อมรถยนต์ 18/08/2566 635/-/66/74 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
42 จ้างซ่อมรถยนต์ 18/08/2566 635/-/66/73 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
43 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 18/08/2566 635/B/30/66/72 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
44 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 17/08/2566 635/04/66/02 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
45 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.200+340 - กม.201+125 ปริมาณงาน 14,655 ตร.ม. 29/06/2566 รอ.48/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 31 ถึง 45 จาก 236 รายการ