วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.32+000 - กม.38+030 22/03/2567 รอ.15/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
32 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ตอน 4 ระหว่าง กม.117+225 - กม.118+810 (เป็นช่วงๆ) 22/03/2567 รอ.17/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
33 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31422 งานไฟสัญญาณจราจร ระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ที่ กม.9+820 25/03/2567 รอ.20/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
34 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.91+300 - กม.92+810 , กม.99+750 - กม.102+900 และทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.30+735 - กม.32+730 22/03/2567 รอ.9/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
35 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.112+948 – กม.115+125 22/03/2567 รอ.10/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
36 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 3 ระหว่าง กม.0+184 - กม.2+270 , กม.22+500 - กม.24+525 และ กม.27+500 – กม.28+915 22/03/2567 รอ.11/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
37 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.29+765 - กม.30+465 25/03/2567 รอ.22/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
38 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.97+800 – กม.99+686 (เป็นช่วงๆ) 22/03/2567 รอ.18/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
39 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ตอน 5 ระหว่าง กม.135+000 - กม.136+145 22/03/2567 รอ.16/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
40 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33810 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ที่ กม.32+900 (รวมบริเวณทางแยก) 25/03/2567 รอ.33/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
41 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33820 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม.10+570.500 (รวมบริเวณทางแยก) 29/03/2567 รอ.21/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
42 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ 12/02/2567 635/35/67/128 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
43 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 12/02/2567 635/35/67/127 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
44 วัสดุคอมพิวเตอร์ 05/02/2567 635/บี/70/67/2 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
45 วัสดุสำนักงาน 05/02/2567 635/บี/10/67/1 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 31 ถึง 45 จาก 294 รายการ