วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 วัสดุก่อสร้าง 10/11/2566 635/60/67/46 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
17 วัสดุก่อสร้าง 10/11/2566 635/60/67/45 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
18 วัสดุก่อสร้าง 08/11/2566 635/60/67/44 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 09/11/2566 635/B/30/67/8 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
20 จ้างซ่อมรถยนต์ 09/11/2566 635/-/67/7 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
21 วัสดุยานพาหนะ 08/11/2566 635/-/67/8 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
22 จ้างซ่อมรถยนต์ 08/11/2566 635/-/67/7 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
23 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 26/10/2566 635/35/67/28 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
24 จ้างทำแผ่นป้าย 26/10/2566 635/-/67/27 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
25 วัสดุการเกษตร 25/10/2566 635/20/67/25 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
26 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 26/10/2566 635/35/67/26 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
27 วัสดุก่อสร้าง 25/10/2566 635/60/67/20 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
28 วัสดุก่อสร้าง 25/10/2566 635/60/67/24 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
29 วัสดุอื่นๆ 25/10/2566 635/85/67/23 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
30 วัสดุไฟฟ้า 25/10/2566 635/45/60/22 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 16 ถึง 30 จาก 236 รายการ