วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองคูโคก ระหว่าง กม.17+971 - กม.18+235 31/05/2567 635/67/200 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
2 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ที่ กม.71+395 18/04/2567 รอ.42/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3 โครงการ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภูมิภาคกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.51+600 - กม.52+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2567 คค06049/พ.1/e/38/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
4 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภูมิภาคกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2046 ระหว่าง กม.27+400 - กม.28+610 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2567 คค06049/พ.1/e/39/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 22/04/2567 635/04/67/02 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
6 กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสุวรรณภูมิ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 17/04/2567 รอ.50/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ กม.28+680 - กม.30+375 และทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ระหว่าง กม.8+500 - กม.9+390,กม.10+210 - กม.15+020 เเละ กม.18+300 - กม.21+140 03/04/2567 รอ.12/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ตอน 3 ที่ กม.37+500 (รวมบริเวณทางแยก) 03/04/2567 รอ.19/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ระหว่าง กม.21+140 - กม.24+450 03/04/2567 รอ.36/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 1 ระหว่าง กม.9+585 - กม.9+840 และ กม.10+850 - กม.12+510 03/04/2567 รอ.48/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.23+670 - กม.25+941 03/04/2567 รอ.41/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ตอน 2 ระหว่าง กม.38+540 - กม.39+400 02/04/2567 รอ.27/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ตอน 1 ระหว่าง กม.19+000 - กม.22+525 03/04/2567 รอ.39/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+170 - กม.7+545 02/04/2567 รอ.45/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.3+420 - กม.5+275 03/04/2567 รอ.38/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 295 รายการ