วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ 12/02/2567 635/35/67/128 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
2 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 12/02/2567 635/35/67/127 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 05/02/2567 635/บี/70/67/2 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
4 วัสดุสำนักงาน 05/02/2567 635/บี/10/67/1 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/26 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
6 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/25 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
7 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/24 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
8 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/23 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
9 วัสดุยานพาหนะ 20/12/2566 635/B/30/67/17 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
10 จ้างซ่อมรถยนต์ 18/12/2566 635/-/67/16 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
11 จ้างซ่อมรถยนต์ 18/12/2566 635/-/67/15 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
12 จ้างซ่อมรถยนต์ 18/12/2566 635/-/67/14 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
13 วัสดุยานพาหนะ 18/12/2566 635/B/30/67/13 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
14 วัสดุอื่นๆ 18/12/2566 635/85/67/86 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
15 วัสดุก่อสร้าง 18/12/2566 635/60/67/85 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 253 รายการ