วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมลงพื้นที่สำรวจเก็บรายละเอียดเพื่อออกแบบทิศทางการจราจร และวางจุดศูนย์กลางวงเวียนอนุสาวรีย์ประจำเมืองเกษ"
ลงวันที่ 26/04/2567
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายวริทธิ์ธร สุทธมาตย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายปัญณฑัต ดอนกระจ่าง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน งานวิศวกรรม ร่วมกับ นายชัยยา บุตรสำราญ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ร่วมลงพื้นที่สำรวจเก็บรายละเอียดเพื่อออกแบบทิศทางการจราจร และวางจุดศูนย์กลางวงเวียนอนุสาวรีย์ประจำเมืองเกษ ทางหลวงเทศบาล บริเวณห้าแยกศาลเจ้าอำเภอเกษตรวิสัย

'