f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67059471337
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายทางหลวงจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.๑๕+๘๐๐ - กม.๑๗+๒๐๐ ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง
งบประมาณ 35,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 28/05/2567 31/05/2567
2 ประกาศราคากลาง 28/05/2567 27/06/2567
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 04/06/2567 07/06/2567
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 13/06/2567 24/06/2567
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ