f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 21/09/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.11+050 - กม.11+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 12/09/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+350 ปริมาณงาน 33,500 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 12/09/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด – สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.0+118 - กม.1+563 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 27,455 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 12/09/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+900 - กม.40+515 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 16,150 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 12/09/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 1 (หมายเลขทางหลวงเดิม) ระหว่าง กม.628+981 - กม.631+164 (LT.,RT.), ทางหลวงหมายแลข 299 ตอนควบคุม 0101 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 12/09/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 2 (หมายเลขทางหลวงเดิม) ระหว่าง กม.634+808 - กม.637+010 (LT.,RT.), ทางหลวงหมายแลข 299 ตอนควบคุม 0101 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 12/09/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ระหว่าง กม.9+221-กม.11+080 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 32,813.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 12/09/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ระหว่าง กม.601+250 - กม.602+914 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 35,697 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 12/09/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 3 (หมายเลขทางหลวงเดิม) ระหว่าง กม.646+520 - กม.648+065 (LT.,RT.), ทางหลวงหมายแลข 299 ตอนควบคุม 0101 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 12/09/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0903 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ (หมายเลขทางหลวงเดิม) ระหว่าง กม.662+530 - กม.663+850 (LT.,RT.), ทางหลวงหมายแลข 299 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองผ้าอ้อม – สี่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 194 รายการ