f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 26/10/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้าน หลุบ - นาไคร้ ตอน 1 ระหว่าง กม.652+305 - กม.655+760 (CL.) เป็นช่วง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 26/10/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+324(LT.,CL.,RT.) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 26/10/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.8+295 - กม.12+245 (LT.,RT) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 26/10/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 ระหว่าง กม.23+135 - กม.23+555 (CL.) และ กม.26+275 - กม.27+675 (LT.,RT) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 26/10/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บน.ทล. 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.1+720 - กม.9+350 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 26/10/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.20+635 - กม.22+555 (เป็นช่วง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 26/10/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันขาด ระหว่าง กม.48+030 - กม.58+485 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 26/10/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.33+770 - กม.44+690 (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 26/10/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานเครื่องหมายนำทาง ทล. 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน (LT.,CL.,RT.), ทล. 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม (LT.,CL.,RT.) เป็นช่วง ๆ ทล. 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม (LT.,CL.,RT.) เป็นช่วงๆ, ทล 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 26/10/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานป้ายจราจร ทล.2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 1 ระหว่าง กม.63+220 - กม.77+120 เป็นช่วงๆ และ ทล.2322 ตอนควบคุม 0300 ตอน กุดจิก - ท่าคันโท ตอน 1 ระหว่าง กม.116+020 - กม.126+000 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 194 รายการ