f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 30/03/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.667+600 - กม.668+360 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 10/03/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทล.214 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ กม.1+000 - กม.2+350 ทล. 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ กม.38+900 - กม.40+527 และทล. 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท กม.11+560 - กม.12+170 (996 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 10/03/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทล.213 ตอน ห้วยปลาหลาด - สี่แยกยางตลาด ระหว่าง กม.23+900 - กม.25+212 (LT.,CT.,RT.) และทล. 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.0+118 - กม.11+328 (LT.,CT.,RT.) 997 EACH เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 10/03/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทล.299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.31+695 - กม.32+880 (CL.,CL.,RT.) และทล. 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.3+100 - กม.4+900 (LT.,RT.) 996 EACH เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 25/11/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้องอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 194 ต้น ทล. 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.3+395 - กม.21+715 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 25/11/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ สูง 9 เมตร พร้องอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 106 ต้น ทล. 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม.55+460 - กม.66+225 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 25/11/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ สูง 9 เมตร พร้องอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 106 ต้น ทล. 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ระหว่าง กม.55+460 - กม.66+225 (เป็นช่วงๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
48 25/11/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้องอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 194 ต้น ทล. 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.3+395 - กม.21+715 (เป็นช่วงๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
49 24/11/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.626+815 - กม.627+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 22/11/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.626+815 - กม.627+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 41 ถึง 50 จาก 194 รายการ