f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 19/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2253 ตอน คำพิมูล - คำม่วง ระหว่าง กม.2+330 - กม.3+450 (RT.) และ กม.4+230 - กม.5+735 (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 19/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31412 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สี่แยกสมเด็จ – โรงพยาบาลสมเด็จ ตอน 2 ระหว่าง กม.84+220 - กม.86+000 (CL.) เป็นช่วง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 19/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 3 ระหว่าง กม.40+000 – กม.46+300 (LT.RT) เป็นช่วง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 19/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ตอน 3 ที่ กม.2+450 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 18/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่างกม.627+035 - กม.634+820 (LT.,RT.,CL.) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 18/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 299 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ระหว่าง กม.33+660 - กม.34+710 (CL.), กม.35+700 - กม.35+945 (RT.),กม.36+485-กม.37+185(CL.)และ กม.38+235 - กม.39+635(CL.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 14/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 14/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยเม็ก แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 14/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 14/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 194 รายการ