f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 20/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2116 สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 1 ที่ กม.23+375 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 20/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สี่แยกสมเด็จ - โรงพยาบาลสมเด็จ ตอน 1 ที่ กม.85+050 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 20/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ล้ำน้ำพาน ตอน 3 ระหว่าง กม.615+226 - กม.615+628 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 20/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ตอน 2 ที่ กม.57+450 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 20/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 ที่ กม.2+470 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 20/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 4 ระหว่าง กม.35+240 - กม.37+405(LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 20/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 16 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.626+224 - กม.635+416(LT.,RT) เป็นช่วง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 20/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.14+700 - กม.16+380(RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 20/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพัดชาด ระหว่าง กม..77+605 - กม.79+935(LT.) เป็นช่วง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 19/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม – กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.0+075 - กม.1+650(RT.) และ กม.26+480 - กม.27+285(RT.) และ กม.27+320 - กม.27+600(LT.) เป็นช่วง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 194 รายการ