f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67050035718
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,999,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/05/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ