f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67050023413
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายทางจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ระหว่าง กม.43+900 - กม.44+900 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 30,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 17/05/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ