f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67050023362
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายทางหลวงจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.15+800 - กม.17+200 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 35,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 17/05/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ