f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/05/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ขยายทางหลวงจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/05/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/05/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/05/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายทางหลวงจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.15+800 - กม.17+200 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 17/05/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายทางจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ระหว่าง กม.43+900 - กม.44+900 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 26500 งานระบายน้ำข้างทางและใต้ผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 8 ระหว่าง กม.14+115 - กม.14+625 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่างกม.0+150 - กม.7+265 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.602+978 - กม.605+033 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 2 ระหว่างกม.27+160 – 28+050 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/03/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 5 ระหว่างกม.33+720 - กม.35+375 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 194 รายการ