f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 านอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.33+135 - กม.33+450 (RT.) 21/12/2565 บจ.15-2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
32 านอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.36+600 - กม.43+436 (CL.) เป็นช่วงๆ และทางหลวงหมายเลข 2231 ตอน ท่าไฮ - กุงเก่า ระหว่าง กม.4+425 - กม.9+219 (CL.) เป็นช่วงๆ 21/12/2565 บจ.11-2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
33 านอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.34+935 - กม.35+250 (LT.) 21/12/2565 บจ.12-2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
34 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.29+375 - กม.29+690 (LT.) 21/12/2565 บจ.14-2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
35 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ตอน 3 ระหว่าง กม.33+775 - กม.34+090 (LT.) 21/12/2565 บจ.13-2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
36 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.652+305 - กม.655+760(CL.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (130 ต้น) 10/12/2565 กส.36/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
37 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ระหว่าง กม.37+575 - กม.38+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/11/2565 บจ.7/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
38 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ระหว่าง กม.19+750 - กม.20+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/11/2565 บจ.1/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
39 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่าง กม.82+325 - กม.83+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/11/2565 บจ.8/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
40 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 6 ระหว่าง กม.44+120 - กม.44+919 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/11/2565 บจ.6/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
41 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 5 ระหว่าง กม.36+938 - กม.38+263 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/11/2565 บจ.9/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
42 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 4 ระหว่าง กม.33+590 - กม.34+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/11/2565 บจ.2/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
43 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 3 ระหว่าง กม.14+500 - กม.15+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/11/2565 บจ.5/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
44 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.11+900 - กม.13+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/11/2565 บจ.4/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
45 งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.8+700 - กม.10+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/11/2565 บจ.3/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 178 รายการ