f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+900 - กม.40+515 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 16,150 ตร.ม. 27/09/2565 กส.11/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
77 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.0+118 - กม.1+563 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 27,455 ตร.ม. 28/09/2565 กส.8/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
78 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+350 ปริมาณงาน 33,500 ตร.ม. 28/09/2565 กส.7/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
79 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.11+560 - กม.12+250 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 12,870 ตร.ม. 22/09/2565 กส.3/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
80 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/09/2565 กส.2/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
81 ค่าก่อสร้างที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงห้วยเม็ก แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุดโดน ที่ กม.43+920 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/09/2565 กส.1/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
82 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน บ้านโพน - ลำพันชาด ระหว่าง กม.8+610 - กม.9+215 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/09/2565 คค 06048/พ.5.1/e15/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
83 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 7 รายการ 12/07/2565 คค 06048/พ.5.1/2/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2565 647/70/65/186 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
85 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน งานไฟสัญญาณจราจรง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ที่ ทางแยก กม.648+359.404 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/02/2565 กส.32/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
86 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0903 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ระหว่าง กม.663+950 - กม.664+847.500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/02/2565 กส.35/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
87 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 3 ระหว่าง กม.27+660 - กม.34+885 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (161 ต้น) 29/12/2564 กส.29/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
88 งานราวกันอันตราย ทล. 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.0+000 - กม.59+166 (เป็นช่วงๆ), ทล. 2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ระหว่าง กม.47+126 - กม.77+271 (เป็นช่วงๆ) และ ทล.2322 ตอน กุดจิก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.110+692 - กม.กม.126+942 (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง 29/12/2564 กส.28/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
89 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน 19/10/2564 คค 06048/พ.5.2/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
90 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.12+525 - กม.12+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/05/2564 กส.30/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 157 รายการ