f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 647/85/67/141 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 647/85/67/140 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 647/40/67/139 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2567 647/35/67/138 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2567 647/35/67/137 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 647/-/67/135 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสัญญาณไฟกระพริบชนิดโซล่าเซล(สีเหลือง) และป้ายเตือนหัวเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 647/-/67/134 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติกสีส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 647/-/67/133 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
69 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 2 ระหว่างกม.27+160 - 28+050 25/04/2567 กส.28/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
70 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 5 ระหว่างกม.33+720 - กม.35+375 30/04/2567 กส.38/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
71 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 3 ระหว่างกม.63+500 - กม.66+795 29/04/2567 กส.34/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
72 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 26500 งานระบายน้ำข้างทางและใต้ผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 8 ระหว่าง กม.14+115 - กม.14+625 24/04/2567 กส.29/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
73 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.24+815 - กม.26+705 29/04/2567 กส.37/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
74 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 7 ระหว่าง กม.11+200 - กม.13+425 25/04/2567 กส.27/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
75 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 4 ระหว่าง กม.23+865 - กม.25+093 25/04/2567 กส.23/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,032 รายการ