f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 647/85/67/166 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมราวอันตราย,ป้ายเตือนแนวทาง(ต.63และต.66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 647/-/67/165 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 647/45/67/163 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายเตือนหัวเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 647/-/67/162 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 647/60/67/161 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 647/60/67/160 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 647/60/67/159 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 647/45/67/158 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 647/60/67/157 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 647/85/67/56 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 647/35/67/155 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
42 แผนรายประมาณการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ขยายทางหลวงจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว 13/06/2567 คค 06048/พ.5.1/e37/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
43 แผนรายประมาณการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ผิวจราจรกว้าง 14 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร 13/06/2567 คค 06048/พ.5.1/e38/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
44 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ตำบลเนินยาง ตำบลโพน ตำบลทุ่งคลอง ตำบลหนองช้าง อำเภอคำม่วง ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 12/06/2567 คค 06048/พ.5.1/e39/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
45 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายทางจราจรจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๖ ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ระหว่าง กม.๔๓+๙๐๐ - กม.๔๔+๙๐๐ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง 13/06/2567 คค06048/พ.5.1/e35/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,032 รายการ