f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2567 647/60/67/182 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2567 647/-/67/181 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 647/60/67/179 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 647/60/67/178 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2567 647/-/67/177 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2567 647/60/67/176 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2567 647/60/67/175 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2567 647/85/67/174 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 647/60/67/173 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 647/60/67/172 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 647/60/67/171 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 647/60/67/170 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 647/60/67/169 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 647/60/67/168 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 647/60/67/167 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,032 รายการ