f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมราวกันอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 647/-/67/154 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์(สีเหลือง),ป้ายเตือนหัวเกาะและหลักนำทางชนิดหัวอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 647/-/67/153 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็วพร้อมเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 647/-/67/152 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายสะพานพร้อมเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 647/-/67/151 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2567 647/35/67/149 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 647/-/67/147 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.11+000 - กม.30+000 09/04/2567 บจ.3/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.689+900 - กม.690+300 (LT.) เป็นช่วงๆ 09/04/2567 บจ.5/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2567 รหัสงาน 33510 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 299 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ระหว่าง กม.43+305 - กม.43+674 09/04/2567 บจ.4/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.592+652 - กม.626+224 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 09/04/2567 บจ.6/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่างกม.0+150 - กม.7+265 29/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e23/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2567 647/35/67/146 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2567 647/-/67/144 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 647/85/67/142 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 647/85/67/141 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 986 รายการ