f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2565 647/60/66/21 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
62 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.652+305 - กม.655+760(CL.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (130 ต้น) 03/11/2565 กส.36/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
63 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ระหว่าง กม.37+575 - กม.38+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2565 บจ.7/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
64 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ระหว่าง กม.19+750 - กม.20+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2565 บจ.1/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
65 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่าง กม.82+325 - กม.83+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2565 บจ.8/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
66 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 6 ระหว่าง กม.44+120 - กม.44+919 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2565 บจ.6/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
67 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 5 ระหว่าง กม.36+938 - กม.38+263 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2565 บจ.9/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
68 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 4 ระหว่าง กม.33+590 - กม.34+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2565 บจ.2/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
69 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 3 ระหว่าง กม.14+500 - กม.15+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2565 บจ.5/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
70 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.11+900 - กม.13+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2565 บจ.4/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
71 งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.8+700 - กม.10+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2565 บจ.3/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
72 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทล.2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.6+050 - กม19+000(LT.RT.) เป็นช่วงๆ ทล.2367 ตอน บ้านม่วง - สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.21+975 - กม.23+200(LT.,CT.,RT.) เป็นช่วงๆ 03/11/2565 บจ.10/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
73 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทล.2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 2 ที่ กม.77+271 และ ทล.2322 ตอน กุดจิก - ท่าคันโท ตอน 2 ที่ กม.125+755 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/10/2565 กส.35/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
74 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทล.12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 4 ที่ กม.622+832 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/10/2565 กส.33/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
75 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทล.227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.20+635 - กม.22+555 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,728 ม.) 31/10/2565 กส.32/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 273 รายการ