f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.599+000 - กม.600+140 (Lt.) และระหว่าง กม.599+420 -กม.600+140 (Rt.) ปริมาณงาน 11,619 ตร.ม. 16/03/2563 สัญญาที่ กส.3/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
257 งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 1 ระหว่าง กม.19+827 - กม.23+300 ปริมาณงาน 41,840 ตร.ม. 12/03/2563 คค 06048/พ.5.1/e5/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
258 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement In - Place Recycling กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0101 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+930 ปริมาณงาน 22,872 ตร.ม. 12/03/2563 สัญญาที่ กส.4/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
259 งานจ้างเหมาติตตั้งราวกันอันตราย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2041 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกสมเด็จ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.0+300 - กม.1+500 (Lt., Rt.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 992 เมตร 09/03/2563 สัญญาที่ กส.1/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
260 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement In – Place Recycling กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.40+825 - กม.42+000 ปริมาณงาน 9,440 ตร.ม. 09/03/2563 สัญญาที่ กส.2/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
261 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0101 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.14+651 - กม.15+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 สัญญาที่ กส.5/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2563 647/45/63/162 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
263 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+000 - กม.10+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/01/2563 กส.34/2562 ลว.9 มี.ค.63 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
264 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+700 - กม.1+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/01/2563 กส.33/2562 ลว.9 มี.ค.63 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
265 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+000 - กม.10+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2562 คค 06048/พ.5.1/e30/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
266 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+700 - กม.1+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2562 คค 06048/พ.5.1/e29/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง 03/12/2562 กส.32/2562 ลว.24 ก.พ. 63 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
268 ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ...กรกฎาคม...พ.ศ. ..2562.. ถึง เดือน ..กันยายน.. พ.ศ.2562...) 01/07/2562 สทล.8 ขท.กาฬสินธุ์ 1/ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
269 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยเม็ก-ท่าคันโท ตอน 2 ที่ กม.5+300 09/08/2562 647/-/62/338 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
270 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน 1 ที่ กม.0+800 09/08/2562 647/-/62/337 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 256 ถึง 270 จาก 273 รายการ