f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2563 647/-/64/89 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2563 647/60/64/87 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2563 647/60/64/86 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2563 647/60/64/85 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2563 647/45/64/84 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2563 647/85/64/83 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2563 647/-/64/82 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2563 647/60/64/81 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2563 647/85/64/80 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2563 647/-/63/77 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2563 647/60/64/79 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2563 647/85/64/76 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2563 647/60/64/75 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2563 647/60/64/74 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2563 647/45/64/73 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 487 รายการ