f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2564 647/35/64/107 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2564 647/60/64/106 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2564 647/85/64/104 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2564 647/60/64/103 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2564 647/60/64/102 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 647/45/64/101 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2564 647/60/64/100 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2564 647/70/64/99 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 647/60/64/97 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2564 647/-/64/96 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2563 647/85/64/88 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2563 647/60/64/94 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2563 647/35/64/92 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2563 647/85/64/91 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2563 647/85/64/90 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 487 รายการ