f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2564 647/60/64/128 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
77 64027106591 29/01/2564 647/60/64/128 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2564 647/60/64/126 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2564 647/35/64/124 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2564 647/35/64/123 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2564 647/60/64/122 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายห้ามกลับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2564 647/-/64/120 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2564 647/60/64/119 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2564 647/60/64/118 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2564 647/60/64/116 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2564 647/60/64/115 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2564 647/60/64/114 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2564 647/35/64/113 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2564 647/45/64/112 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2564 647/70/64/109 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 487 รายการ