f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2564 647/35/64/148 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2564 647/45/64/142 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2564 647/40/64/141 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2564 647/60/64/139 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2564 647/60/64/138 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2564 647/60/64/136 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2564 647/-/64/135 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2564 647/60/64/129 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2564 647/85/64/127 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2564 647/60/64/125 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2564 647/60/64/121 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2564 647/60/64/133 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2564 647/60/64/132 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2564 647/35/64/131 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2564 647/60/64/130 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 487 รายการ