f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 647/60/64/178 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2564 647/40/64/179 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 647/60/64/163 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2564 647/60/64/159 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564 647/45/64/156 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2564 647/60/64/158 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2564 647/60/64/155 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2564 647/45/64/154 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2564 647/60/64/152 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 647/45/64/149 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2564 647/40/64/151 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2564 647/60/64/147 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2564 647/60/64/146 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2564 647/60/64/145 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2564 647/40/64/137 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 487 รายการ