f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 647/85/63/57 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 647/60/63/55 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 647/60/63/54 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 647/60/63/53 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
485 ประกาศผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ...กรกฎาคม...พ.ศ. ..2562.. ถึง เดือน ..กันยายน.. พ.ศ.2562...) 01/07/2562 สทล.8 ขท.กาฬสินธุ์ 1/ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
486 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยเม็ก-ท่าคันโท ตอน 2 ที่ กม.5+300 13/08/2562 647/-/62/338 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
487 จ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน 1 ที่ กม.0+800 13/08/2562 647/-/62/337 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 481 ถึง 487 จาก 487 รายการ