f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 647/60/63/75 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 647/60/63/74 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 647/60/63/73 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 647/35/63/72 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 647/60/63/71 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 647/60/63/69 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 647/60/63/68 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 647/70/63/66 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 647/60/63/65 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 647/60/63/63 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 647/60/63/62 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 647/-/63/61 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 647/-/63/60 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 647/60/63/59 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 647/45/63/58 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 466 ถึง 480 จาก 487 รายการ