f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2564 647/60/64/173 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งหลักล้มลุกและแบรีเออร์พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2564 647/-/64/164 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 647/60/64/161 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 647/60/64/162 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2564 647/60/64/165 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2564 647/60/64/166 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2564 647/60/64/167 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2564 647/60/64/168 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2564 647/60/64/169 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2564 647/35/64/170 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2564 647/60/64/171 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2564 647/60/64/174 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2564 647/60/64/175 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2564 647/60/64/176 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 647/60/64/177 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 487 รายการ