f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 05/04/2567 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 07/03/2567 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 13/02/2567 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 11/01/2567 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 12/12/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 10/11/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 03/10/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 08/09/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 08/08/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 10/07/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 06/06/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 09/05/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 07/04/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 07/03/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 07/02/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 42 รายการ