f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ประชุมชี้แจงและหารือแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีชาวบ้านตูม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด ร้องเรียน เนื่องจากการระบายน้ำผ่านท่อลอดถนน
ลงวันที่ 12/05/2565

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โดย นางดวงตา พายุพล  ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ  เทศบาลตำบลบัวบาน, ป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์, ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวพร้อมด้วย  นายพูลศักดิ์ สาระคร  ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์, นายประสงค์ มูลศรี  ที่ปรึกษาคณะทำงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  และคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดประชุมชี้แจงและหารือแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีชาวบ้านตูม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาดร้องเรียน เนื่องจากการระบายน้ำผ่านท่อลอดถนน ลงสู่ไร่นาพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 2416  ตอน  ทางเข้าเขื่อนลำปาว  ระหว่าง กม.15+000 - กม.17+000 เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจและหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ณ  หอประชุมเทศบาลบัวบาน  ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์


'