ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น2 และชั้น3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2566 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 07/11/2566 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 03/11/2566 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุขุมวิท ชั้น 2 และชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2566 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566 060/40/60/27 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566 060/40/60/28 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการขนส่ง โดยวิธีเฉพาเจาะจง 10/08/2566 060/40/60/21 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 18/08/2566 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย กรมทางหลวง 09/08/2566 ผศน.7/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 โครงการจ้างเหมาติดตั้งทดแทนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 21/07/2566 ผศน.6/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 30/05/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอหลอดไฟฟ้า LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 02/05/2566 ผศน.5/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 87 รายการ